Giờ mở cửa: 8 giờ đến 18 giờ mỗi ngày

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d979.872216605021!2d106.68745144200122!3d10.773819997305747!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f174a9509c7%3A0xc85594e86d0cb858!2zVmnhu4duIFRo4bqpbSBN4bu5IEljb24!5e0!3m2!1svi!2s!4v1551258689477" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Gửi lời nhắn


Họ tên *
Điện thoại *
Email
Bạn cần tư vấn về vấn đề gì?

Đăng ký nhận tin

Để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật thẫm mỹ